آخرین جشنواره ها

جشنواره ها

اخبار

نشست بررسی نقش پژوهش و آموزش در عکاسی مستند

به همت کانون عکس دانشگاه سوره جلسه نشست و گفتگو...

نتایج جشنواره ها

جشنواره منطقه ای عکسنوشت در اراک به کار خود پایان داد

جشنواره منطقه ای عکسنوشت در اراک به کار خود پایان داد

با معرفی برگزیدگان ، جشنواره منطقه ای عکسنوشت در...

نمایشگاه ها

کارگاه و ورکشاپ ها

انجمن هنر عکاسی استان آذربایجان شرقی

انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر

یادداشت ها و مقالات آموزشی