تبلیغات سایت آذفوتو - آذفوتو AzPhoto | پورتال خبری تحلیلی عکاسی ایران

تبلیغات سایت آذفوتو

برای سفارش تبلیغات کافیست یکی از گزینه های زیر را انتخاب و پرداخت نمایید.

تبلیغات سایت آذفوتو

انتشار فراخوان و درج ۲ بنر تبلیغاتی در بخش تبلیغات سایت آذفوتو در ابعاد زیر و ارسال پیامک متنی به عکاسان (نمایش در تمام صفحات)

قیمت: ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


انتشار فراخوان در سایت آذفوتو و ارسال پیامک متنی به عکاسان بدون بنرهای تبلیغاتی

قیمت: ۶۰۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


پست استوری اینستاگرام (نمایش یک اسلاید در ۲۴ ساعت)

قیمت: ۱۰۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


پست چند صفحه ای اینستاگرام (یک پست دو تا ده صفحه ای اینستاگرام + هشتگ های منتخب شما) + استوری همان پست

قیمت: ۲۰۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


پست یک صفحه ای اینستاگرام (یک پست تک صفحه ای اینستاگرام + هشتگ های منتخب شما) + استوری همان پست

قیمت: ۱۵۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


تبلیغات سایت آذفوتو

بنر شماره ۱، تبلیغ بنر ۷۳۰x۹۰ به مدت یک ماه (نمایش در تمام صفحات)

قیمت: ۹۰۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


تبلیغات سایت آذفوتو

بنر شماره ۲، تبلیغ بنر ۳۰۰x۹۰ به مدت یک ماه (نمایش در تمام صفحات)

قیمت: ۳۰۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


تبلیغات سایت آذفوتو

بنر شماره ۳، تبلیغ بنر ۳۰۰x۹۰ به مدت یک ماه (فوتر) (نمایش در تمام صفحات)

قیمت: ۲۵۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


تبلیغات سایت آذفوتو

بنر شماره ۴، تبلیغ بنر ۳۰۰x۳۰۰ به مدت یک ماه (نمایش در تمام صفحات)

قیمت: ۵۰۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


پیامک متنی به بیش ۵۵۰۰ شماره در یک صفحه

استعلام