تبلیغات آذفوتو

تبلیغ فراخوان به همراه بنر و ارسال پیامک متنی

قرار دادن فراخوان و بنر تبلیغاتی در سایت و ارسال پیامک متنی به بیش از ۳۵۰۰ شماره تلفن هنرمندان عکاس.

۸۰۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


تبلیغات پیامکی بسته اول

پیامک متنی به بیش از ۳۵۰۰  شماره در یک صفحه

۹۰.۹۰۰ تومان

پرداخت


تبلیغات پیامکی بسته دوم

پیامک متنی به بیش از ۳۵۰۰  شماره در دو صفحه

۱۸۱.۸۰۰ تومان

پرداخت


تبلیغ پست تک صفحه ای اینستاگرام + هشتگ های منتخب شما

۱۰۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


تبلیغ پست چند صفحه ای اینستاگرام + هشتگ های منتخب شما

۲۵۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


تبلیغ استوری اینستاگرام

۷۵.۰۰۰ تومان
۵۰.۰۰۰ تومان

پرداخت