"فرم" شکل شناسی فرم در عکاسی و هنر

“فرم” شکل شناسی فرم در عکاسی و هنر

ناب ، آنجایی است که ، ابژه ها ، رابطه هایشان را با یک هدف یا هدف ها ، رها می سازند و به فرمانبری از ابژه ها، نه می گویند. اما در عین حال ، همچنان ، پیوسته ، فرهمند، به حیات خود ادامه می دهند. و اساس ساختاری جهان را قوام می دهند. ناب را، بی شکلی آگاهانه بخوانید.

فرم ناب ، هم غرق می کند ، هم حیات می بخشد.

فرم ، روی توجه اش ، به عمل هنری است، نه فقط خود هنر . در عمل هنری ، زمان زائیده می شود. در هنر ، زمان مصرف می شود.

فرم ناب ، دو کار می کند. اجازه ورود همه تفسیر ها را می دهد. و تفسیر بهینه را انتخاب می کند. یعنی مکان را به زمان تبدیل می کند.

فرم ناب ، رجوع به گذشته را برای ارزش بخشی به اکنون و آینده ، مبارک می داند و مهم. در نتیجه ، خود هنرمند می تواند، مخاطب اثر خودش باشد. نه اینکه خود را جدا بداند ، چرا که آن را آفریده ، و از آن گذشته .

فرم ناب، اجازه می دهد که هنر مند از خودش ، آشنایی زدایی کند. یعنی اجازه تفسیر را برای همگان باز و آزاد می گذارد، حکم قطعی صادر نمی کند. اجازه می دهد ، سیالیت در فضای زمان جاری شود. و اجازه نمی دهد فقط و تنها مکان او را به انقیاد خود در آورد.

برای دیدن ، چهار شیوه داریم :
از درون به بیرون ،
از بیرون به درون،
از درون به درون،
از بیرون به بیرون،
فرم ناب ، همیشه از شیوه های بعدی استقبال می کند .
مثلا: از بیرون به درون و سپس به بیرون و ….

فرم ناب ، می داند که کامل نمی شود، اما به سوی کامل شدن ، هماره گام بر می دارد.

در ذات فرم ناب ، عملی برای مقایسه و در نتیجه ، کهتری ، مهتری وجود ندارد. اما فرم ناب را ، محتوا ها ، بارها مقایسه می کنند و از آن ، در خفا بهره می جویند.

زیبایی و ارزش واقعیت ، به همین نامشخص بودن و سیالیت آن است . فرم ناب ، این موضوع را می داند . به همین دلیل ، ظرفی می شود، برای این رقصارقص ، و محتوا ، بدان باور ندارد . سنگین می شود و ابژه و ماده بودنش را ، از این طریق باز نمایی می کند. فرم ناب، زیبایی را به برون و محتوا زیبایی را به درون می کشاند. و می خواهد.سایت عکاسی آذفوتو در انجام رسالت خود و در جهت بالا بردن سواد تئوریک عکاسان و باز کردن فضای تفکر عکاسی در نظر دارد روزانه مقالات تخصصی در زمینه هنر بالاخص عکس و عکاسی و عکس های مطبوعاتی از عکاسان تبریز و سایر شهر ها منتشر کند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *