معرفی کتاب رویاهای مشترک خدایان از کاوه فرزانه

رقصا رقصِ اندیشه. حرکت در دالان ها و هزارتوهای متعدد،گاه هم چون کلافی سردرگم، راه را برای سُهش و خردورزی آگاهانه، مبهم و تیره می نماید. بی شک،اندیشه در طول زمان، فراز و نشیب های بسیاری را طی می کند و ره جوی وادی حقیقت را از این مسیر و دگردیسی گریزی نیست.
بی شک، هر متن، به مثابه یک اُبژه نیز می تواند عمل کند و در جای جای حرکت ورزی های اندیشه، خاستگاه های خود را بیابد.

موضوع اصلی، دیدن است. آن چه که بایستی اتفاق بیفتد. عمل دیدن. موضوعی که ذهن بشر را هماره درگیر خود کرده. بحث دیگر، موضوع کمال و کمال گرایی است. آدمی هماره، به دنبال این فرآیند، عمل گری های فراوانی را انجام می دهد. به دنبال جذابیت ها گشتن، در زمره این فرآیندهاست. و چه بسا بسیاری از اعمال آدمی را تحت تأثیر خود قرار می دهد.

دیدن و تخیل، دو رکن اساسی این گفتارند. به ادراک و درک می انجامند و آگاهی را تحت سیطره خود، به سوی شناخت رهنمون می کنند.
دیدن، آن هم برای درک واقعیت، موضوعی است بسیار مهم.

از سوی دیگر، تخیل یک موضوع بینامتنی است. برای تخیل کردن، بایستی آن اکنون و اینک را، آن من که مساوی است با من را، در یک حرکت و پویایی قرار داد. به مرزهایی سر زد و رفت که خطر دارد. چرا که لذت توأم با آگاهی را می توان در آن ها جُست و یافت. تخیل، باعث می شود به معناها و اتمسفرهایی گام نهاد که در آن ها، اندیشه و آگاهی، زیست آدمی را به معنای واقعی کلمه تغییر می دهند. تخیل، مرز انعطاف پذیری است، برای زدودن سیاهی ها و ناراستی ها.

عمل هنری، عملی است برای اینک/اکنون و شاید آینده. این شاید، برای آن پدید می آید، چون، رؤیا مربوط به فردا نیست. پیوستگی آگاهانه اینک ها در درون رؤیاها، زندگی را می سازد. و هنگامی که ساخته شد، که دائماً در حال ساخته شدن است، فردا پدید می آید. با پدید آمدن چنین رفتاری، دیگر مرگ جاری نخواهد شد.

بر این مبنا، رویاهای اندیش ورزان خرد و آگاهی را واکاوی می نماییم ، تا در میان باشیم و در میدان.آذفوتو

سایت عکاسی آذفوتو در انجام رسالت خود و در جهت بالا بردن سواد تئوریک عکاسان و باز کردن فضای تفکر عکاسی در نظر دارد روزانه مقالات تخصصی در زمینه هنر بالاخص عکس و عکاسی و عکس های مطبوعاتی از عکاسان تبریز و سایر شهر ها منتشر کند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *