برچسب:, ,

عکاسی از نیما و شاملو تا محمدرضا پهلوی

آذفوتو | حسن سربخشیان “او چنان از نظم و انضباط بالایی در کارش برخوردار بود که گویی از حرفه...