برچسب:, , , ,

چهارمین نمایشگاه “دید شگفت انگیز نوجوانان” در تبریز

چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶ نمایشگاه “دید شگفت انگیز نوجوانان” روایت نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله در...

گزارش تصویری سومین نمایشگاه عکس دید شگفت انگیز کودکان در تبریز

دو سال سپری گشت و در دومین پاییز، تپش دلهای پاک و لرزش دستهای کوچکشان پشت دریچه دوربین تنها...

سومین نمایشگاه عکس دید شگفت انگیز کودکان

سومین نمایشگاه عکس دید شگفت انگیز کودکان در تبریز

اوست خالق دو سال سپری گشت و در دومین پاییز، تپش دلهای پاک و لرزش دستهای کوچکشان پشت دریچه...

دومین نمایشگاه دید شگفت انگیر کودکان در تبریز

دومین نمایشگاه دید شگفت انگیر کودکان در تبریز

 پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۹۶ دومین نمایشگاه “دید شگفت انگیز کودکان” روایت کودکان ۸ تا ۱۴ ساله در...